Hoteli

Ofron shërbim hoteli 24 orë; Shërbim të plotë bar-restorant; Ka një kapacitet prej 9 dhoma të llojeve të ndryshme, 6 dhoma dopje dhe 3 dhoma teke, për të plotësuar të gjitha nevojat që ka një vizitor; Pritja bëhet në orën 11.00 dhe largimi në orën 11.00; Dhomat janë të mobiluara me stil modern dhe tradicional;


Vlen të përmendet që në këtë rrugë kishte mbështetjen dinamike dhe të pa kursyer të familjes. Përvec kreativitetit që ishte një gjë krejt e re, ajo që i bënte njerëzit të vinin e të rivinin është unikaliteti i menusë sonë, e cila përbëhet nga një ndërthurje e ëmbël dhe elegante e kuzhinës në ekstremitetet e tradicionales e modernes.